fitxa de l'element

Saps situar la mitjana i la mediana?
Diagrama de barres i balança

Crèdits

Pep Bujosa, Antoni Gomà, en el marc de l’adaptació i actualització dels materials “Estadística amb ordinador”    publicats a la web de la xtec http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm
Autoria
Pep Bujosa, Antoni Gomà, en el marc de l’adaptació i actualització dels materials “Estadística amb ordinador” publicats a la web de la xtec http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm

Data

22 de desembre de 2010

MAT [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC

Resum

Un dels blocs de continguts que assenyala el currículum per a primer d’ESO és la utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i l’anàlisi del seu significat. Aquestes activitats se centren en el segon d’aquests aspectes i són un complement a la presentació dels paràmetres estadístics, que es fa amb unes miniaplicacions de GeoGebra que faciliten recursos visuals per ajudar a entendre el concepte de moda, mitjana i mediana i observar com influeix en aquests paràmetres estadístics l’existència de valors atípics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

480

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat