fitxa de l'element

Una síntesi de les funcions
Gràfica de l'evolució dels  preuts

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat treballi diverses activitats senzilles que fan referència al capítol de les funcions. A més, es construiran i interpretaran gràfics a partir de taules de valors; i al revés. En algunes ocasions, es recomana que els/les alumnes facin servir l’Excel o el Calc per construir gràfics de dues dimensions a partir de les dades de diverses taules de valors.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

289

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat