fitxa de l'element

Fraccions, decimals i percentatges
Ull d'Horus

Crèdits

Lluís Mora
Autoria
Lluís Mora
Araceli López
Catalogació

Data

3 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Investigar les matemàtiques

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Sota el títol de FRACCIONS, DECIMALS I PERCENTATGES es troba la quarta unitat pensada per a primer curs d’ESO i amb suport d’un material telemàtic interactiu. La unitat té una durada aproximada de tres setmanes, nou sessions, i inclou tot el material necessari per a desenvolupar-les. Es parteix d’un problema o una petita investigació situada en un context, es presenten una col•lecció d’exercicis i problemes d’aplicació i uns elements d’història de les matemàtiques que permeten aprofundir en els continguts de la unitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
615