fitxa de l'element

Tres amics molt murris
Un pastis de maduixa

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC

Resum

Com s'ho faran tres amics per menjar-se el mateix tros de pastís s'hi l'han de tallat en porcions diferents? .Ús de les TAC per estudiar les fraccions equivalents.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

165