fitxa de l'element

Me'n sobren o me'n falten?
Una balança

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [2]

EP.CS [2]

Eines TIC

Resum

Portem prous diners? Coneixem el preu d'una peça d'una fruita determinada i també quantes peces d'una altra fruita hi entren en un pes donat. Equilibrant la balança de dos braços serem capaços , després de diferents pesades, de calcular el cost exacte de la nostra llista de la compra?

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

301