fitxa de l'element

Les butxaques dels pantalons
models amb vestits de moda

Crèdits

Consol Anguila
Autoria
Consol Anguila
Consol Anguila
Catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Eines TIC

Resum

Prepararem una enquesta i analitzarem les dades recollides per saber les preferències dels nostres companys. Després farem de dissenyadors de moda i "serem creatius" dibuixant uns pantalons amb un programa de dibuix: PAINT...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

151