fitxa de l'element

Com ens ajuden les màquines. Màquines simples
Caracteristiques de les màquines

Crèdits

Esteve Juanola i Montserrat Favà
Autoria
Esteve Juanola i Montserrat Favà
Montserrat Favà
Catalogació

Data

4 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r ESO. Material interactiu amb el qual l’alumnat treballa els conceptes bàsics de les màquines simples més importants; la palanca i el pla inclinat, i aprèn a calcular-ne les diferents característiques. Això ho farà amb unes activitats, pensades per mobilitzar la competència d'aprendre a aprendre, amb la realització de mapes conceptuals que facilitin a l'alumne la ubicació d'aquests continguts dintre del seu aprenentatge, d'activitats de càlcul que reforçaran la seva competència matemàtica, i d'activitats pràctiques a l'aula de tecnologia, on podran palpar tot el què han après al llarg de l'activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
577