fitxa de l'element

Els mecanismes, elements imprescindibles

Crèdits

Esteve Juanola, R. Josa, Xavier Rosell, i Montserrat Favà
Autoria
Esteve Juanola, R. Josa, Xavier Rosell, i Montserrat Favà
Montserrat Favà
Catalogació

Data

3 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r ESO. Material interactiu amb el qual l’alumnat treballa els conceptes bàsics dels mecanismes de transmissió i transformació del moviment més importants i aprèn a calcular-ne les diferents característiques. Això ho farà amb unes activitats, pensades per mobilitzar la competència d'aprendre a aprendre, de taules que l'ajudaran a sintetitzar de forma visual tota la informació, d'activitats de càlculs que mobilitzaran la seva competència matemàtica. També hi ha una activitat de realització d'una presentació que permetrà l'alumnat mobilitzar la competència de tractament de la informació i la competència digital. A més d'activitats pràctiques a l'aula de tecnologia, on podran palpar tot el què han après al llarg de l'activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
374

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat