fitxa de l'element

Associació de mecanismes. Treu-li suc al què ja saps.

Crèdits

Celestí Capell i Montserrat Favà
Autoria
Celestí Capell i Montserrat Favà
Montserrat Favà
Catalogació

Data

4 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r ESO. Material interactiu amb el qual l’alumnat treballa els conceptes bàsics dels mecanismes. L'alumne descobreix l'eina i aprèn què és un simulador de mecanismes, tot comprovant empíricament cadascun dels resultats. Aquest material pretén mobilitzar sobretot la competència matemàtica de l'alumnat, per tal que sigui capaç d'arribar a resultats numèrics a partir d'uns valors, i també la competència d'interacció amb el món físic, ja que en tot moment es pretén que l'alumne vegi que tot allò que respon a molts dels dubtes que pot tenir, sobre el funcionament de les màquines del seu entorn.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
344

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat