fitxa de l'element

Simuladors de mecanismes. Molt més que una eina.

Crèdits

Celestí Capell i Montserrat Favà
Autoria
Celestí Capell i Montserrat Favà
Montserrat Favà
Catalogació

Data

3 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r ESO. Material interactiu amb el qual l’alumnat aplica els coneixements apresos de l'associació dels mecanismes tot fent ús d'una eina interactiva com és el simulador. L'alumnat aprofundeix amb l'eina, tot resolent uns reptes que es plantegen en l'aplicació. Aquest material pretén mobilitzar sobretot la competència d'aprendre a aprendre de l'alumnat, i també la competència d'interacció amb el món físic, per tal que l'alumnat sigui capaç d'associar tot allò que sap amb tot allò que ha après, per resoldre els reptes que se li plantegen.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
396

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat