fitxa de l'element

El nom dels triangles
Un triangle sobre el mapa de Grècia

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Per què anomenem isòsceles als triangles isòsceles? I escalens als escalens? Aquesta activitat proposa de manera senzilla lligar l’etimologia amb el concepte per tal de facilitar la consolidació dels aprenentatges previs.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

517

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat