fitxa de l'element

Quantes ales podem comptar?
8 papallones

Crèdits

Consol Anguila
Autoria
Consol Anguila
Consol Anguila
Catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Eines TIC

Resum

Després de passar diferents problemes amb powerpoint es planteja un problema per tal de desenvolupar l’agilitat mental al sumar, multiplicar. Es treballa la verbalització de les estratègies de càlcul i el contrast amb les dels altres.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

118