fitxa de l'element

Repartim galetes
6 galetes i 5 nens

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

21 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Eines TIC

Resum

Quines estratègies de càlcul utilitza l’alumnat quan ha de fer un repartiment no exacte?

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries