fitxa de l'element

Lletres
Les lletres de l'abecedari

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Representacions i models

Resum

Aquesta activitat pretén treure les lletres del seu context habitual (els textos escrits) i fer-les objecte d’una anàlisi geomètrica. Determinades tipografies permeten classificar les lletres atenent al seu grau de simetria i no és massa difícil estudiar-ne els criteris.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

375

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat