fitxa de l'element

Una plantació original
Nonmbres triangulars

Crèdits

Consol Anguila
Autoria
Consol Anguila
Consol Anguila
Catalogació

Data

21 de desembre de 2010

MAT [2]

EP.CS [2]

Eines TIC

Resum

Aprofitar l’interès que desperta el futbol per estudiar el rectangle i el patró de creixement d’una sèrie numèrica. Ens caldrà buscar les mides d’un camp de futbol reglamentari o el d’un equip determinat per Internet i després calcular quantes plantes podrem plantar-hi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
168