fitxa de l'element

Fred o calor?
Termòmetre

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

21 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC

Resum

De quina manera l’estació de l’any, la situació geogràfica.... del nostre poble pot influir en la oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit?. Caldrà cercar la informació al Web del Servei Meteorològic de Catalunya. Fer un anàlisis de les dades obtingudes per poder raonar la resposta a la pregunta que se’ns planteja. Ens repartirem la tasca de la cerca d’informació perquè sigui més exhaustiva.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
299