fitxa de l'element

Un nou disseny pel nostre pati
Un nen treballant amb l'ordinador

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

21 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC

Resum

Fer un repartiment equitatiu del pati atenent a les dades recollides de les demandes i preferències de joc de l’alumnat. Fer un nou disseny pot ser un bon exercici per desenvolupar la creativitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

200