fitxa de l'element

Febre constructora
Creu grega

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

11 de desembre de 2012

MAT [1]

EP.CS [1]

Eines TIC

Resum

La gran construcció d’habitatges que s’ha produït a tots els pobles pot servir de motivació per treballar l’àrea dels polígons. L’applet del Freudenthal instituut que es proposa permet fer una manipulació virtual en tres dimensions. El problema tracta la descomposició de la creu grega i està basat en un problema del llibre “El acertijo del Mandarín” de Henry E. Dudeney.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

269