fitxa de l'element

Processos que intervenen en la respiració humana

Crèdits

Elena Gayan
Autoria
Elena Gayan
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca

Resum

A partir de l’observació de tres vídeos sobre la respiració, l’alumnat ha de descriure el conjunt de processos que intervenen en la funció de respiració de l'organisme humà.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

858

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat