fitxa de l'element

Teixits animals: sistema de característiques necessàries i suficients.

Crèdits

Elena Gayan
Autoria
Elena Gayan
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [3]

BTX.1 [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

A partir de l’observació d’imatges d’histologia animal, es demana a l’alumnat justificar el perquè una imatge microscòpica correspon a un determinat teixit. Per poder fer-ho ha de fer servir les característiques necessàries i suficients d'aquest teixit, és a dir, aquelles característiques que siguin significatives per caracteritzar cada teixit.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1585

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat