fitxa de l'itinerari

Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

Crèdits

Cèsar Caparrós i Lara, Montserrat Favà i Regalés, Albert Saurina i Martínez
Autoria
Cèsar Caparrós i Lara, Montserrat Favà i Regalés, Albert Saurina i Martínez
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

10 de gener de 2013

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Indagació i recerca Maquetes i construccions Resolució de problemes Sortides i treball de camp

Resum

Aquesta seqüència didàctica cobreix el tercer d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia.

Els materials aquí presentats parteixen de diferents fonts i autors que s’han organitzat de forma coherent per facilitar la transició del llibre de text a materials i continguts digitals

Els blocs de continguts proposats, i que marca el currículum oficial, són:

1. Màquines, mecanismes i estructures.
2. Els projectes tecnològics.
3. Les comunicacions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
494

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari