fitxa de l'element

Per què són tan importants els alvèols?

Crèdits

Silvia Lope
Autoria
Silvia Lope
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Indagació i recerca Sortides i treball de camp

Resum

Mitjançant senzills càlculs de la relació entre la superfície i volum de diferents figures geomètriques, es guia una reflexió sobre la necessitat de desenvolupar estructures que augmentin les superfícies d’intercanvi quan els organismes augmenten de mida.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

474

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat