fitxa de l'element

Tangram
Un Tangram

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

El Tangram és un joc clàssic tipus puzzle. El fet que les peces surtin d’un quadrat aplicant criteris geomètrics ens permet fer-ne una anàlisi senzilla i il•lustrativa a classe. I jugar amb el Tangram ens permet potenciar un grapat de recursos mentals...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1017