fitxa de l'element

Estructura dels alvèols

Crèdits

Montserrat Fuentes
Autoria
Montserrat Fuentes
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat es guia a l’alumnat a observar en detall l'estructura dels pulmons , identificar els trets que contribueixen a l'intercanvi gasós entre l'aire dels alvèols i la sang i esbrinar perquè en els malalts de fibrosi quística aquest intercanvi és poc eficaç.
L’aprenentatge es va construint a través de qüestions que ajuden a reflexionar a partir de l’observació de fotografies microscòpiques, esquemes i animacions

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

985

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat