fitxa de l'element

El motor de la revolució industrial: la màquina de vapor

Crèdits

Jordi Regalés
Autoria i catalogació

Data

28 de setembre de 2012

TEC [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. Aquesta activitat té una primera part que es pot fer a l'aula ordinària a partir del guió de treball de l'alumnat i la connexió als llocs web que incorpora. Això permet familiaritzar-se amb la màquina com un motor de combustió externa, conèixer les seves parts, el seu funcionament i l'aplicació a la indústria tèxtil.

La darrera activitat està pensada per realitzar-la durant a una visita a l'exposició “La fàbrica tèxtil” al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
461