fitxa de l'element

Moltes cèl•lules o cèl•lules més grosses?

Crèdits

Equip biologia CDEC, 2007
Autoria
Equip biologia CDEC, 2007
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [4]

BTX.1 [4]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Treball de laboratori amb sistemes informatitzats de captació de dades (Multilab).
S’utilitzen cubs de diferents mides fets amb agar amb un elevat contingut en ions Cl_ i Na+ per simular cèl•lules i aigua destil•lada per simular el medi extracel•lular. Per analitzar com va variant la concentració d’ions en el medi extern, s’utilitza un sensor de conductivitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

654

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat