fitxa de l'element

Automatismes programables

Crèdits

Jordi Orts, Jordi Regalés
Autoria
Jordi Orts, Jordi Regalés
Jordi Regalés
Catalogació

Data

5 de juny de 2014

TEC [1]

ESO.4 [1]

Experimentació Material manipulable Resolució de problemes

Resum

Tecnologia. 4t d'ESO. La proposta didàctica presentada consta d'un conjunt d'activitats per introduir una bona part dels continguts bàsics d'automatismes i prepara el camí per abordar projectes més complexos. Els continguts es basen en els microcontroladors PICAXE i el seu entorn de treball, els quals presenten unes bones característiques tècniques i alhora una gran facilitat d'ús i aprenentatge. Això els fa especialment adequats per a l'aprenentatge de sistemes automàtics programables i la seva incorporació a projectes de control.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
299