fitxa de l'element

Rectangles d’igual perímetre, àrees i funcions
Rectangle fet amb corda

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Autoria i catalogació

Data

30 de maig de 2013

MAT [6]

ESO.1 [2] ESO.2 [2] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Material manipulable Taules i gràfics

Resum

Amb un cordill o fil lligat podem formar diferents rectangles. Tots ells tindran el mateix perímetre. Encara que inicialment s'acostumi pensar que també tindran la mateixa àrea aquesta variarà entre zero (amb la corda tancada) i una àrea màxima que vindrà determinada pel quadrat.

L'objectiu d'aquesta activitat és explorar aquest problema i, a partir d'ell, treballar la funció quadràtica. També es proposen extensions de l'activitat com estudiar altres figures (hexàgonss, cercles...) o fent connexions amb situacions de l'entorn.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
679