fitxa de l'element

Aprenem electrònica? Som-hi

Crèdits

CESIRE AULATEC
Autoria
CESIRE AULATEC
Jordi Regalés
Catalogació

Data

8 d'abril de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Animacions i simulacions Experimentació Resolució de problemes

Resum

La proposta didàctica presentada consta d'un conjunt d'activitats per introduir una bona part dels continguts bàsics d'electrònica, des de la vessant d'anàlisi de circuits, al prototipatge i el muntatge, i prepara el camí per abordar projectes més complexos. Els continguts es basen en el circuit integrat temporitzador 555 i el seu entorn de treball, els quals presenta unes bones característiques tècniques i alhora una gran facilitat d'ús i aprenentatge, amb resultats atractius per a l'alumnat. Això el fa especialment adequat per a l'aprenentatge de l'electrònica i la seva incorporació a projectes d'aula.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
332