fitxa de l'element

El quefir, el fan éssers vius? 1. Es nodreixen?

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

MEDI [4] BG [1]

EP.CS [4] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat que forma part d’un itinerari de 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. Parteix un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
En aquesta primera activitat es tracta de troba(mitjançant una experimentació senzilla) les evidències necessàries per comprovar si es produeix nutrició durant el procés de formació de llet quefirada, és a dir si els grànuls de quefir realitzen modificacions en el seu medi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
571

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat