fitxa de l'element

El quefir, el fan éssers vius? 2. Es reprodueixen?

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia del CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia del CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

MEDI [4] BG [1]

EP.CS [4] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat que forma part d’un itinerari de 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. Parteix un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
En aquesta activitat es tracta de trobar (a partir d'una experimentació senzilla) les evidències necessàries per comprovar si es produeix reproducció durant el procés de formació de llet quefirada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
504

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat