fitxa de l'element

El quefir, el fan éssers vius? 3. Es relacionen?

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia del CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia del CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

MEDI [4] BG [1]

EP.CS [4] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat que forma part d’un itinerari de 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. Parteix un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
En aquesta activitat es tracta de trobar les evidències necessàries (a partir d'un treball experimental senzill) per comprovar si es produeix algun tipus de relació amb el medi, és a dir si es detecta algun canvi en els grànuls de quefir quan es modifiquen les condicions ambientals

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
533

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat