fitxa de l'element

Algunes propietats saludables del quefir

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

19 de maig de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

MEDI [3] BG [1]

EP.CS [3] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat que forma part d’un itinerari de 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. Parteix un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
En aquesta activitat es tracta de comprovar experimentalment l’efecte antimicrobià del quefir. Es demana a l’alumnat (treballant en petits grups) que facin un disseny experimental que caldrà consensuar amb tot el grup classe i el professor/a.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
398

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat