fitxa de l'itinerari

El quefir, el fan éssers vius?

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 d'octubre de 2012

MEDI [3] BG [1]

EP.CS [3] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’un itinerari format per 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries per poder afirmar-ho. La primera activitat presenta un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no. A partir d’aquí es plantegen tres activitats per demostrar que els grànuls de quefir fan modificacions en el medi, reaccionen davant de les modificacions d’aquest i es reprodueixen. Les dues activitats següents, són opcionals, ja que impliquen un aprofundiment major en el treball experimental

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
768

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat

Elements de l'itinerari