fitxa de l'element

Per què poden deixar de ser eficaços els antibiòtics?

Crèdits

Montserrat Llagostera, Susana Campoy, Montserrat Cabello, Silvia Lope. Grup de treball de Microbiologia CDEC
Autoria
Montserrat Llagostera, Susana Campoy, Montserrat Cabello, Silvia Lope. Grup de treball de Microbiologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

19 de maig de 2015

BIO [2]

BTX.2 [2]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

L’activitat comença amb la formulació de la pregunta que serveix de context així com de punt de partida per explorar les idees de l’alumnat sobre el concepte de resistència i mutació. Es demana el plantejament d’hipòtesis sobre el possible origen adaptatiu o preadaptatiu de les mutacions. A continuació es presenta una proposta experimental com una recerca d’evidències per validar la hipòtesi de la mutació preadaptativa. Es traballa amb el bacteri Rodobacter sphaeroides, bacteri comú en els laboratoris de microbiologia i del que freqüentment es poden observar mutants fàcilment identificables pel color de les colonies

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
464