fitxa de l'element

Conceptes d'economia
Economia/ Autor: Fèlix Vallès

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

24 de març de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les activitats econòmiques i el sector primari

CS [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Exercitació lingüística Raonament i argumentació

Resum

Comprensió i aprenentatge de conceptes bàsics d’economia. a partir d’activitats diverses que l’alumnat ha de realitzar al llarg de dues sessions. Hauran de llegir i cercar definicions, veure un vídeo, interpretar i explicar un mapa conceptual i realitzar activitats interactives i autoavaluatives.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
288

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat