fitxa de l'element

Els jocs del parc

Crèdits

Neus Garriga Verdaguer
Autoria
Neus Garriga Verdaguer
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Jocs i joguines

COM [1] UMA [1] ENT [3] MEDI [6]

EI.3-6 [5] EP.CI [6]

Experimentació Indagació i recerca Jocs Maquetes i construccions Sortides i treball de camp

Resum

L'activitat pretén que els infants juguin adequadament i responsablement amb els jocs fixes del parc, respectant les normes de seguretat i funcionament, aplicant els coneixements adquirits i argumentant les seves actuacions. Es treballa el model de sistema físic, és a dir, els conceptes de moviment, forces, energia, acceleració,fregaments i canvis. Utilitzant el propi cos i els jocs fixes del parc i posteriorment rampes i altres materials a classe.
Adaptació de la llicència d'estudis: "Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants".

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
967

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat