fitxa de l'element

Els paisatges agraris
Els paisatges agraris/ Autor: Hajhouse

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

31 de març de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les activitats econòmiques i el sector primari

CS [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Gestió d'informació Mapes i plànols

Resum

Els/les alumnes, a partir de la informació que trobaran a una pàgina web: definicions, planisferis, mapes conceptuals, imatges..., han de resoldre les activitats d’una fitxa de treball. Les activitats són d’observació, anàlisi, identificació, interpretació, classificació i lectura comprensiva.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
704

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat