fitxa de l'element

Els paisatges agraris d'Espanya
Mapa de l'adricultura a Espanya. Autor: José A. Bermúdez

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

2 d'abril de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les activitats econòmiques i el sector primari
829

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat