fitxa de l'element

Renewable Energy Resources II

Crèdits

Susana Amorós Ortega
Autoria
Susana Amorós Ortega
Susana Amorós
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Energy

TEC [1]

ESO.2 [1]

AICLE/CLIL/EMILE ODS Comunicació oral Gestió d'informació

Resum

En aquesta activitat, que es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL, s'estudien tres energies renovables: energia eòlica, hidràulica i geotèrmica. Els alumnes treballen en grups de tres mitjançant la tècnica dels grups d'experts i comparteixen la informació amb els seus companys. Finalment el grup classe fa una posada en comú dirigida pel professor/a, ajudat per una presentació de tipus powerpoint que resumeix la unitat didàctica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
329

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat