fitxa de l'element

Llegir i explicar contes al cicle inicial

Crèdits

Rosa M Ramírez
Autoria
Rosa M Ramírez
Francina Martí Cartes
Catalogació

Data

10 de març de 2020

CAT [2]

EP.CI [2]

Comunicació escrita Literatura

Resum

Per dur a terme aquesta proposta, al cicle i inicial, cal establir estones de lectura setmanals a la classe, on tots els nens i nenes del grup classe llegeixin alhora llibres diferents. La idea és fer estones de lectura, on els nens i nenes puguin triar llibres que són capaços de llegir i d’entendre’ls. Els aprenents de lector se senten satisfets quan són capaços de llegir i entendre llibres sencers. Perquè els nens i nenes vagin agafant confiança hem de tenir a la classe llibres de diferents nivells, tant pel que fa a la lletra, com pel que fa al tema. La mestra ajudarà als nens i nenes que triïn el llibre del nivell adequat, i els ajudarà a llegir de forma individualitzada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1125