fitxa de l'element

Anàlisi de DNA

Crèdits

Maria Luz Romero
Autoria
Maria Luz Romero
Silvia Lope
Catalogació

Data

9 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [2]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

En aquesta activitat els alumnes completen un mapa conceptual on es relacionen alguns processos emprats en les anàlisis de DNA.
Fan una revisió de les tècniques esmentades, consultant les webs que es relacionen al full de treball.
És una activitat d'estructuració, o síntesi de coneixements

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
553

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat