fitxa de l'element

PCR : Reacció en cadena de la polimerasa

Crèdits

 Maria Luz Romero
Autoria
Maria Luz Romero
Silvia Lope
Catalogació

Data

9 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [2]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Raonament i argumentació Resolució de problemes

Resum

Es una activitat per estudiar el funcionament d la PCR, fent incidència sobre l'aspecte numèric.
Es revisen les propietats de la desnaturalització i hibridació del DNA, i la forma d'actuació de les DNA-polimerases, així com l'efecte de la temperatura sobre les proteïnes.
Permet reflexionar sobre la utilitat de la PCR, i també sobre la importància de preservar la biodiversitat per desenvolupar nous productes biotecnològics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
617

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat