fitxa de l'element

Realització de la Tinció de Gram

Crèdits

Rosa Codolà, Edurne Narbaiza
Autoria
Rosa Codolà, Edurne Narbaiza
Silvia Lope
Catalogació

Data

9 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

BIO [1]

BTX.2 [1]

Experimentació

Resum

Aquesta activitat pràctica consisteix en preparar un frotis a partir d’un cultiu pur de bacteris, tenyir-ho utilitzant el procediment de Gram, observar al microscopi la morfologia de les cèl•lules bacterianes i determinar si son bacteris Gram positius o Gram negatius. Amb aquesta informació podren deduir les característiques de la paret cel•lular dels bacteris estudiats.
S’utilitzen les orientacions bibliografiques de:
Lennette, E.H., Balows, A., Hausler, W.J., Truant, J.P. Manual of Clinical Microbiology. American Society for Microbiology. Third edition.1980

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
859

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat