fitxa de l'element

El joc de Jàmblic
Jàmblic - matemàtic i filòsof (250-330)

Crèdits

Mª Núria Cardet Carné
Autoria
Mª Núria Cardet Carné
Núria Cardet
Catalogació

Data

13 de maig de 2013

MAT [1]

EP.CM [1]

Resum

El joc de Jàmblic (matemàtic d'Alexandria,segle IV) és un joc de càlcul que surt en llibres de divertiment i giny matemàtic adequat per C. Mitjà. Comporta una curiositat numèrica si es fa amb números naturals.Amb un agrupament en parelles i una metodologia de treball plantejada com una activitat de descoberta pot ser una manera eficaç de practicar el càlcul, a més d’aprendre a plantejar-se nous casos per arribar si es pot a la descoberta del què passa si el número inicial és 0 o més petit.
Ha estat una manera intuïtiva de treballar els números negatius a C. Mitjà i sens dubte ha complementat la descoberta que es troba en els llibres. Si el joc amb N sempre dóna 6, amb el 0 i els negatius sempre dóna 3. Fantàstic!

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
173