fitxa de l'element

La superfície de l'esfera equival a 4 cercles
procés de construcció

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

22 de gener de 2014

MAT [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Maquetes i construccions Raonament i argumentació

Resum

En aquesta pàgina web de “MATEMÀTIQUES VISUALS” s'ofereixen diferents recursos per treballar la fórmula de la superfície esfèrica.
D'una banda, hi ha una imatge animada i una construcció animada de GeoGebra que visualitza com es descompon una esfera en múltiples piràmides amb el vèrtex al centre. Això permet deduir la fórmula de la superfície a partir de la fórmula del volum de l'esfera o a l'inversa.
D'altra banda, es proposa la construcció del cuboctaedre geodèsic (poliedre similar a una esfera) a partir de 4 conjunts de polígons retallables amb una forma que s'acosta a un cercle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1102