fitxa de l'element

Project: Making our School Green

Crèdits

Susana Amorós Ortega
Autoria
Susana Amorós Ortega
Susana Amorós
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Energy

TEC [1]

ESO.2 [1]

AICLE/CLIL/EMILE ODS Comunicació oral Exercitació lingüística Treball en context

Resum

En aquesta activitat, que es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL, els alumnes fan un projecte de 4h que té per objectiu analitzar el consum energètic a l'institut i proposar mesures d'estalvi.

Els alumnes treballen en grups de 4 i cada alumne té un rol concret. Cada grup tracta un aspecte diferent de l'estalvi energètic al centre: estalvi d'aigua, estalvi elèctric, estalvi en calefacció i reciclatge i reutilització. Tota la investigació es realitza de manera molt guiada i pràctica.

Al final del projecte, cada grup prepara una presentació digital per exposar la seva investigació i les conclusions a la resta de companys. S'inclouen rúbriques d'autoavaluació i d'avaluació de la presentació oral.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
261

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat