fitxa de l'element

Històries de migració d’ara i d’abans
Autor: Aurelio Lorenzo

Crèdits

Elvira Fernández
Autoria i catalogació

Data

23 de març de 2020

CS [2]

ESO.2 [1] ESO.4 [1]

Fonts primàries Imatge, so i vídeo Sortides i treball de camp

Resum

L’alumnat elaborarà una sèrie d’activitats abans, durant i després de la sortida realitzada al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya. Abans llegiran testimonis d’emigrants, analitzaran dades sobre moviments migratoris a l’Estat Espanyol i visitaran la web del museu. Durant la visita faran les activitats dissenyades pel propi museu, i després elaboraran un qüestionari i realitzaran una entrevista a una persona que hagi protagonitzat una migració, i a partir de la informació obtinguda redactaran un text narratiu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
366

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat