fitxa de l'itinerari

Cables, bombetes, interruptors, ... Els circuits elèctrics

Crèdits

Joan Busquets, Jordi Regalés
Autoria
Joan Busquets, Jordi Regalés
Joan Busquets
Catalogació

Data

15 de novembre de 2012

Animacions i simulacions Experimentació

Resum

La proposta didàctica presentada consta de diferents activitats per cobrir una bona part dels continguts bàsics d'electricitat, tant en aspectes de coneixement de la tecnologia elèctrica com de manipulació d'eines, materials i instruments.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
452

Materials de l'itinerari

Documents per a l'alumnat

Elements de l'itinerari