fitxa de l'element

Els ecosistemes

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Ecologia

BG [2]

ESO.1 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es treballen els conceptes clau que permeten categoritzar un ecosistema. És una activitat introductòria de la resta d’activitats de l’itinerari. Cal fer-la en primer lloc. S’aconsella alternar-la amb el treball de camp. És a dir, anar fent a pràctiques el treball de camp mentre es fan aquestes activitats a les classes més teòriques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1087

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat